Ќавчально-виховний комплекс
"«агальноосв≥тн¤ школа ≤-≤≤≤ст., г≥мназ≥¤"

Cтупен≥ навчанн¤

ѕочаткова школа

«а 4 роки навчанн¤ в початков≥й школ≥ д≥ти отримують знанн¤ зг≥дно державним стандартам. ѕрограми навчанн¤ п≥дбираютьс¤ таким чином, щоб кожен учень отримав максимальний р≥вень знань. ¬чител≥ мають, ¤к традиц≥йн≥ програми навчанн¤, так ≥ р≥зн≥ розвиваюч≥ програми. ¬елика увага прид≥л¤Їтьс¤ розвитку загально навчальних навик≥в ≥ формуванню навчальноњ д≥¤льност≥ учн≥в.
”чн≥ початковоњ школи беруть участь у р≥зних ≥нтелектуальних конкурсах, та приймають участь у р≥зних розважальних заходах.

јнгл≥йська мова викладаЇтьс¤ з першого класу.
¬елика увага прид≥л¤Їтьс¤ художньому мистецтву. Ќа уроках д≥ти малюють, л≥пл¤ть з пластил≥ну та глини, робл¤ть р≥зн≥ вироби з паперу, вишивають...

¬ обовТ¤зкову програму вход¤ть зан¤тт¤ в хор≥. ” результат≥ чого д≥ти виступають на р≥зних концертах.

‘≥зичному розвитку д≥тей спри¤ють уроки ф≥зкультури, та р≥зн≥ спортивн≥ секц≥њ: футболу, волейболу, баскетболу.

ƒл¤ в≥дпочинку, у школ≥ провод¤тьс¤ р≥зн≥ екскурс≥њ, походи до музењв, виставок та ≥нших ц≥кавих м≥сць.

ƒ≥ти дуже любл¤ть р≥зн≥ св¤та. Ќа щаст¤ вони у нас провод¤тьс¤ часто. ” школ≥ ≥снуЇ л¤льковий театр у ¤кому грають учн≥ 3-х клас≥в.

Ќа кан≥кулах д≥ти разом з вчител¤ми подорожують по крањн≥, на р≥зн≥ екскурс≥њ та просто дл¤ розваг.

ƒ≥ти забезпечен≥ безкоштовним об≥дом. Ќагл¤дом учител≥в. ” школ≥ з д≥тьми також працюЇ психолог .

—ередн¤ школа

—ередн¤ школа ¤к правило з 1Цого г≥мназ≥йного класу, що в≥дпов≥даЇ 5-ому класу середньоњ загальноосв≥тньоњ школи по 7ий г≥мназ≥йний клас, що в≥дпов≥даЇ 11ому класу середньоњ загальноосв≥тньоњ школи.

« першого г≥мназ≥йного класу д≥ти мають можлив≥сть вивчати другу ≥ноземну мову: французьку або н≥мецьку.

≤снують 2 проф≥л≥ навчанн¤ дл¤ середн≥х клас≥в: сусп≥льно Ц гуман≥тарний та природничо-математичний, ¤к≥ в свою чергу мають п≥д проф≥л≥.

јнгл≥йська мова в проф≥льних класах вивчаЇтьс¤ по поглиблен≥й програм≥. ѕ≥д час навчанн¤ використовуЇтьс¤ р≥зна л≥тература на англ≥йськ≥й мов≥, що допомагаЇ не т≥льки покращити знанн¤ по даному предмету, а й отримати знанн¤ по ≥нших предметах.

’удожньому направленню учн≥в придаЇтьс¤ велика увага. ” комплекс≥ ≥снуЇ 2 хори: молодших ≥ старших клас≥в. ƒек≥лька танцювальних колектив≥в, ¤к≥ Ї досить попул¤рними, а також вокальн≥ колективи.

—тарша школа з 6 г≥мназ≥йного класу по 7 г≥мназ≥йний клас.

—ьогодн≥ дл¤ старшокласник≥в ≥снуЇ 3 проф≥л¤ навчанн¤:
ф≥лолог≥чний
ф≥зично-математичний
гуман≥тарний

‘≥лолог≥чний проф≥ль. (ѕоглиблене вивченн¤ англ≥йськоњ та н≥мецькоњ ≥ французькоњ мов)
¬ старших класах ведетьс¤ поглиблене вивченн¤ ≥ноземних мов з використанн¤м позашк≥льноњ л≥тератури. ƒл¤ виробленн¤ акценту вивчаючоњ мови, та розум≥нн¤ ≥ноземних сп≥вбес≥дник≥в на уроках використовуютьс¤ касети. ¬икористовуютьс¤ програми розроблен≥ вчител¤ми дл¤ кращого освоЇнн¤ граматики, р≥зними тексами дл¤ домашнього читанн¤.

¬ ф≥зико-математичному клас≥ зб≥льшуЇтьс¤ к≥льк≥сть урок≥в по математиц≥, ф≥зиц≥ та ≥нформатиц≥. ”чн≥, ¤к≥ навчаютьс¤ по програм≥ даного проф≥лю, також вивчають астроном≥ю. Ќа уроках ф≥зики провод¤тьс¤ р≥зн≥ лабораторн≥ роботи, ¤к≥ дають учн¤м можлив≥сть перев≥р¤ти т≥ чи ≥нш≥ закони ф≥зики.

√уман≥тарний проф≥ль.
”чн≥ ¤к≥ навчаютьс¤ за програмою даного проф≥лю, мають можлив≥сть вивчати б≥льше природнич≥ науки, так≥ географ≥¤, б≥олог≥¤ та х≥м≥¤. Ќа уроках б≥олог≥њ учн≥ б≥льш детально вивчають будову орган≥зм≥в живоњ та неживоњ природи. ј на уроках х≥м≥њ провод¤тьс¤ практичн≥ роботи, ¤к≥ Ї ц≥кавими дл¤ учн≥в.

ѕозашк≥льними зан¤тт¤ми наших старшокласник≥в Ї: хореограф≥чн≥ та вокальн≥ гуртки та спортивн≥ секц≥њ.

     
     
     
     
     
Hosted by uCoz