Навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІст., гімназія"

Правила прийому
 1. Прийом до комплексу здійснюється відповідно до отриманої державної ліцензії №230309 серії ЗОД-пс Хмельницького обласного управління освіти ті науки на здійснення освітньої  діяльності  за рівнем понад державний стандарт за профілями: суспільно-гуманітарний та природничо-математичний.
 2. Прийом до гімназії учнів здійснюються на конкурсній основі.
 3. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі  особистої заяви, що подається на ім’я директора комплексу, табеля успішності учня.
 4. Прийом заяв для участі у конкурсі проводиться з 1-ого квітня по 31 травня. Конкурсні випробування з 1 по 15 червня.
 5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-ого класу гімназії (що відповідає 5-ому класу основної школи), проводиться з української мови(письмово), в суспільно-гуманітарному класі, математики (письмово), в природничо-математичному класі та співбесіди для кожного вступника.
 6. Завдання для конкурсних випробувань зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідно класу, розробляються методичними кафедрами та затверджуються директором комплексу за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації.
 7. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через 3 дні, після його проведення, списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні  навчального закладу для загального ознайомлення.
 8. Учні, які за результатами навчання мають вищий рівень навчальних досягнень або нагородженні похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” звільняються від письмових випробувань з виставленням д протоколу кількості балів, які отримав учень за попередній клас.
 9. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах №.12-3.13, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
 10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор комплексу.
 11. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин до наступних випробувань не допускаються.
 12. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу, наказом директора комплексу на підставі рішення конкурсної комісії. Зараховуються учні протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 13. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією.
 14. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, вступають до іншого навчального закладу.
 15. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до знань без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії.

 

     
     
     
     
     
Hosted by uCoz